• قند

    ارومیه

درباره قند ارومیه

عملیات ساخت کارخانه قند ارومیه پس از مطالعات مکانیابی و در نظر گرفتن استعداد کشاورزی منطقه در سال 1327 در کیلومتر 20 جاده ارومیه – سلماس توسط متخصصان کشور چکسلاواکی سابق آغاز و پس از 2 سال در سال 1329 با ظرفیت مصرف روزانه 700 تن چغندر قند به بهره برداری رسید.

بنابراین یکی از قدیمی‌ترین کارخانجات قند ایران می‌باشد. این کارخانه در زمینی به مساحت 28 هکتار احداث گردیده و با توجه به افزایش تدریجی کشت چغندر قند در استان و در جهت خود‌کفایی کشور به محصول استراتژیک شکر طی سالیان اخیر توسعه یافته و در حال حاظر توان تحویل ذو مصرف روزانه 000’4 تن چغندر را داشته و تأثیر بسزایی در توسعه روز افزون کشاورزی منطقه و اشتغال زائی چشم گیر نیروی انسانی و اشتغال غیر مستقیم در بحث حمل و نقل، تجارت و کسب و کار منطقه گذاشته است.

در تاریخ 01/05/1346 با واگذاری اموال و تأسیسات کارخانه از طرف سازمان صنایع ملی ایران به عنوان آورده غیر نقدی، شرکت سهامی خاص قند ارومیه با سرمایه اولیه 000’388’340 ریال تأسیس و تحت شماره 122 در 21/06/1346 در اداره ثبت اسناد شهرستان ارومیه به ثبت رسید و سپس با استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 20/11/1378 مرکز اصلی شرکت به تهران انتقال و تحت شماره 169830 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت تهران به ثبت رسیده است.

در ادامه به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 26/11/1384 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر وضعیت یافته و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر  87 ماده و 14 تبصره طی اعلامیه شماره 5670/32 مورخه 30/02/1385 اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران آگهی گردیده است. شهری که به عنوان نوشین شکل یافته قبل از تأسیس کارخانه وجود نداشته است، پس از تأسیس کارخانه سکونت غیر رسمی در کنار کارخانه شروع شده و با توجه به بحث اشتغال زایی و توسعه کسب کار به تدریج و نهایتاً در سال 1372 شهر نوشین با مجوز وزارت کشور در بخش نازلوی ارومیه تأسیس گردیده است.


فرم تماس

تماس با قند ارومیه

سهمیه سطح زیر کشت کارخانه قند ارومیه 4650 هکتار در کل استان می باشد